Fonte: Mondiaal Neiuws

Net als in januari 2003, aan het begin van Lula’s eerste ambtstermijn als Braziliaans president, trok João Capobianco bij aanvang van Lula’s derde ambtstermijn naar Brasilia om aldaar aan de slag te gaan als hoofd Biodiversiteit en Bossen op het ministerie van Milieu en Klimaatverandering (MMK). Deze keer was de ontvangst een stuk minder hartelijk dan 20 jaar geleden.

(…)

Er werd vorig jaar ook gestemd op alle 513 parlementszetels en op een derde van de 81 senaatszetels. Bolsonaro’s Liberale Partij (PL) werd de grootste in het parlement, en boekte flinke winst in de senaat. De “Bancada Ruralista,” een parlementair blok van rechts-conservatieve partijen die zich inzetten voor boerenbelangen, waaronder de PL, hebben tenminste 251 zetels in het parlement en 47 in de senaat.

‘Dit zal de komende vier jaar een conflict tussen de uitvoerende en wetgevende macht blijven.’

‘Brazilië bevindt zich in een complex scenario’, zegt Patricia Vaz, adviseur van de Comissão Pró-índio de São Paulo (CPISP), die zich sinds 1978 inzet voor inheemse volkeren in Brazilië. ‘Enerzijds koos het land een progressieve president. Anderzijds zit het congres vol conservatieve politici die tegen inheemse rechten zijn. Het is een conflict tussen de uitvoerende en wetgevende macht. En dat zal de komende vier jaar zo blijven.’

Met andere woorden, de huidige regering Lula heeft te maken met een forse parlementaire tegenwind en moest recentelijk een aantal gevoelige nederlagen slikken. Een daarvan betreft het eerder genoemde kadaster rurale gebieden (CAR), een gevoelig dossier omdat, zo lijkt, veel boeren en belanghebbenden geen trek hebben in een uitvoerige controle van geregistreerde gebieden en kapvergunningen.

Nadat Bolsonaro CAR in 2019 onder de bevoegdheid van het ministerie van Landbouw plaatste, bracht Lula het in januari weer terug naar het ministerie van Milieu. Daarmee was het touwtrekken nog niet voorbij. Op 24 mei stelde een parlementaire commissie voor dat het CAR beter af was bij het wat obscure ministerie van Management en Innovatie van Publieke Diensten.

(…)